Buka Pasaran Sendiri Dengan NBOS

Bisnes di pelbagai industri sekarang sudah dipenuhi dengan pesaing baru dan juga veteran yang membuatkan keuntungan perniagaan susah untuk meningkat. Jadi inilah waktu sesuai untuk melaksanakan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) dan anda boleh meneroka peluang pasaran baru atau mencipta niche tersendiri di dalam pasaran sedia ada.

NBOS berjaya mengelak pesaing dan mencipta pasaran sendiri dengan menekankan faktor ini:

Bersama-sama joint venture untuk membuka pasaran baru

1. Kerjasama: NBOS menekankan kerjasama antara kerajaan, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk mengenal pasti dan membangunkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang belum diterokai atau belum berkembang. 

Contoh, di Malaysia, kerajaan bekerjasama dengan syarikat swasta untuk membangunkan destinasi pelancongan baru, Desaru Coast, yang telah menjadi tarikan popular untuk pelawat domestik dan antarabangsa.

2. Inovasi: NBOS menggalakkan inovasi dan penciptaan produk atau perkhidmatan baru yang memenuhi keperluan pasaran. 

Salah satu contohnya adalah pembangunan industri produk halal di Malaysia, yang telah berkembang pesat ke luar negara dalam beberapa tahun terakhir kerana permintaan yang semakin meningkat untuk produk yang diiktiraf halal di negara-negara majoriti Muslim.

3. Inklusiviti Sosial: NBOS bertujuan untuk mencipta pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, termasuk golongan yang terpinggir. 

Sebagai contoh, di Malaysia, kerajaan telah melancarkan inisiatif untuk menggalakkan penyertaan wanita dalam angkatan kerja, termasuk menyediakan kemudahan penjagaan anak dan susunan kerja yang fleksibel.

Gunakan bahan mentah yang yang boleh diperbaharui

4. Kelestarian Alam Sekitar: NBOS mempromosikan pembangunan lestari alam sekitar dengan menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan mengurangkan pelepasan karbon. 

Satu contoh adalah pembangunan industri tenaga solar di Malaysia, yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir kerana insentif dan sokongan kerajaan.

5. Perancangan Strategik: NBOS menekankan kepentingan perancangan strategik untuk mengenal pasti peluang pasaran baru dan membangunkan laluan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. 

Ini termasuk menetapkan matlamat dan sasaran yang jelas, mengenal pasti sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya, dan membangunkan jadual pelaksanaan.

Mempelbagaikan produk

6. Kepelbagaian: NBOS menggalakkan pelbagai produk dalam ekonomi untuk mengurangkan kebergantungan pada satu industri atau sektor. Ini dapat membantu mengurangkan risiko gegaran ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan lestari. 

Sebagai contoh, Malaysia telah meluaskan ekonominya dengan mempromosikan pembangunan industri baru seperti pelancongan perubatan, pendidikan, dan industri kreatif.

7. Pembinaan Kapasiti: NBOS mempromosikan pembangunan modal insan dan pembinaan kapasiti institusi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. 

Ini termasuk melabur dalam program pendidikan dan latihan, serta membangunkan institusi yang menyokong keusahawanan dan inovasi.

Jika anda belum mempertimbangkan untuk menggunakan NBOS sebelum ini, ini mungkin masanya untuk meneroka bagaimana strategi ini dapat memberi manfaat kepada perniagaan anda dan membantu menetapkan diri dalam industri. Dengan bekerjasama dengan orang lain untuk mengenal pasti dan membangunkan peluang pasaran baru, anda boleh menempatkan perniagaan anda untuk kejayaan dan mencapai pertumbuhan yang berkekalan.