10 Langkah Mengelak Risiko Pembusnah Bisnes

Sebagai seorang usahawan, perkataan risiko adalah sinonim dengan pekerjaan mereka. Usahawan yang berjaya bertindak untuk mengecilkan risiko yang akan di ambil dan memaksimakan kejayaan. Bagi usahawan muda, ini pasti sesuatu yang sering terngiang-ngiang di dalam minda.

Tidur lena dengan pelan membendung risiko yang akan kami bincangkan di bawah.

Langkah 1: Kenal Pasti Risiko

SWOT merupakan salah satu cara untuk mengenal risiko anda

Mula dengan mengenal pasti potensi risiko kepada perniagaan anda. Ini boleh menjadi faktor dalaman atau luaran yang mungkin mempengaruhi operasi, matlamat, atau objektif anda. Pertimbangkan untuk menjalankan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) untuk membantu mengenal pasti faktor-faktor positif dan negatif.

Langkah 2: Kategorikan Risiko

Contoh sebahagian risiko

Kategorikan risiko yang dikenal pasti ke dalam pelbagai kategori, seperti kewangan, operasi, strategik, pematuhan, dan reputasi. Pemilahan ini membantu anda memahami sifat setiap risiko dan bagaimana ia mungkin mempengaruhi pelbagai aspek perniagaan anda.

Langkah 3: Penilaian Risiko

Contoh penilaian risiko menggunakan linear scale

Penilaian risiko setiap risiko adalah tahap seterusnya. Anda boleh menggunakan sistem penilaian mudah, seperti skala dari 1 hingga 5 untuk kebarangkalian dan kesan, dengan 1 sebagai rendah dan 5 sebagai tinggi. Darabkan skor kebarangkalian dan kesan untuk mengira skor risiko keseluruhan bagi setiap risiko.

Langkah 4: Cipta Matriks Risiko

Contoh graph

Cipta matriks risiko atau peta haba risiko. Plotkan setiap risiko yang dikenal pasti pada matriks menggunakan skor risiko yang dikira. Paksi x mewakili kebarangkalian, dan paksi y mewakili kesan. Visualisasi ini akan membantu anda menentukan keutamaan risiko berdasarkan keparahannya.

Langkah 5: Profil Risiko

Contoh profil berdasarkan produk pesaing

Untuk setiap risiko berkeutamaan tinggi, cipta profil risiko yang terperinci. Masukkan maklumat mengenai punca-punca risiko, akibat yang mungkin, dan sebarang kawalan atau mitigasi yang sedia ada. Ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai setiap risiko.

Langkah 6: Analisis Trend

Laman web yang akan membantu anda

Pertimbangkan data sejarah dan trend industri untuk menilai sifat berubah-ubah risiko. Langkah ini membantu anda meramalkan risiko-risiko yang muncul dan menyesuaikan strategi pengurusan risiko anda mengikutnya.

Langkah 7: Rancangan Mitigasi Risiko

Contoh pelan pergerakkan tindak balas

Bangunkan rancangan mitigasi risiko untuk risiko berkeutamaan tinggi. Tetapkan strategi yang jelas untuk mengurangkan kebarangkalian dan kesan risiko ini. Beri tanggungjawab dan tetapkan tarikh akhir untuk melaksanakan rancangan-rancangan ini.

Langkah 8: Pantau dan Semak

Gambar hiasan

Pantau dan semak secara berkala matriks risiko dan profil risiko anda. Kemas kini mereka apabila maklumat baru menjadi tersedia atau apabila persekitaran perniagaan berubah. Buat penyesuaian kepada rancangan mitigasi mengikut keperluan.

Langkah 9: Komunikasi

Penting untuk komunikasi walaupun secara online

Pastikan pasukan anda dan pihak berkepentingan tahu tentang risiko yang dikenal pasti dan rancangan mitigasi. Komunikasi yang berkesan adalah penting untuk menyelaraskan usaha semua orang dalam pengurusan dan pengurangan risiko.

Langkah 10: Pelaporan

Dokumentasi sangat penting untuk jangka masa panjang

Cipta laporan berkala yang merangkumi status risiko, usaha-usaha pengurangan risiko, dan sebarang perubahan dalam landskap risiko. Laporan ini membantu dalam membuat keputusan dan memberi maklumat kepada pihak berkepentingan.


Itulah sepuluh langkah yang padat untuk anda laksanakan bagi mengelak risiko yang mendatang ke arah bisnes anda. Wahai usahawan, apa tunggu lagi mulakan pelan membendung risiko anda tersendiri. Ataupun boleh sahaja hubungi kami untuk pelan dan kaunseling yang lebih mendalam hanya di sini.